Chocolate cream cheese muffin (附圖)

Chocolate cream cheese muffin (巧克力甜點p. 56-57)

材料:(6cm直徑muffin約10-12個)
1. 麵粉 150g
2. 糖 90g
3. 可可粉 30g
4. 梳打粉 1tsp
5. 鹽 少許\
6. 蛋 3隻
7. 牛奶 50ml
8. 沙拉油 70ml
9. 醋 1tbsp
10. 香草精 1tsp
甜餡:
1. cream cheese 250g
2. 糖 50g
3. 蛋 1/2隻
4. 朱古力粒 80g

餡料作法:
1. 將已放軟之cream cheese放入盤中,以電動打蛋器打成柔滑狀。
2. 慢慢倒入糖、蛋,攪拌均勻。
3. 加入朱古力粒以膠刮拌勻,備用。

Muffin麵糊作法:
1. 將材料6-10放入器皿中拌勻。
2. 加入已過篩之材料1-5,拌至粉狀感消失。
3. 將作法2倒入模中至1/3-1/2滿,再於上面加入大量甜餡。
4. 放入180度之焗爐內焗約20分鐘。

**材料放至半滿
**我將餡料及muffin麵糊略為混合,再倒入紙模